Archivace videa na DVD

 

archivace z formátu kazet VHS, VHS-C, Video 8, Hi8, MiniDV  
   
kopie na DVD bez úprav (kopie 1:1) 150 kč
Převedení filmu z Vámi dodaných nosičů na DVD bez dalších úprav. Cena zahrnuje digitalizaci z dodaného formátu do formátu vypálení na médium DVD-R 4,7 GB
   
Archivace filmových pásů na DVD
   
8 mm, super 8 mm 15 kč/min
k archivaci je nutno připočítat  
výrobu DVD 160Kč
přípravu filmu a opravu slepek 50 kč
(minimální částka 100 Kč + DVD medium)  
   
DVD medium Datatresordisk (garance životnosti 160 let.) 200